Aeracyjny system mieszania nawozów i nalewania wody do zbiorników

​Aeracyjny system mieszania nawozów za pomocą strumienia powietrza, wtłaczanego do pojemników przez specjalne otwory w kolektorach, miesza nawozy wystepujące w postaci proszku.

System nalewania wody do zbiorników to instalacja służąca do napełniania zbiorników wodą, wyposażona w oddzielne zawory dla każdego z roztworów.