Sold-tape

Sold-tape – taśma kroplująca, która dzięki specjalnemu emiterowi działającemu na zasadzie turbulentnego przepływu zapewnia równomierność wypływu. Samozamykające się szczelinowe wyjścia zapobiegają zabrudzeniom i zatykaniu taśmy, co jest istotne w przypadku instalacji wgłębnej.

Dopuszczalna długość linii
Średnica Wypływ l/h Równomierność wypływu % Spacja / odstęp między kroplownikami
5 10 15 20 30
16 0,6 85 - 165 198 230 300
90 - 130 155 180 240
0,9 85 98 125 153 180 240
90 78 100 123 145 190
1,2 85 73 95 118 140 195
90 58 75 93 110 155
1,5 85 - 71 90 116 150
90 - 52 75 93 121
22 0,6 85 - 240 363 390 510
90 - 215 289 310 405
0,9 85 172 200 255 310 395
90 140 160 206 250 315
1,2 85 150 170 221 265 340
90 118 135 179 210 270
1,5 85 - 148 174 203 263
90 - 120 143 164 212
29 0,6 85 - 510 543 576 746
90 - 422 440 465 601
0,9 85 399 420 450 482 624
90 305 340 363 385 499
1,2 85 310 333 350 383 490
90 258 270 290 309 400
1,5 85 - 250 283 311 402
90 - 210 230 251 325