Manometry

Manometry stosowane są do pomiaru ciśnienia względnego, bezwzględnego oraz różnicowego. W systemach nawodnieniowych wykorzystuje się kilka rodzajów manometrów:

Manometr glicerynowy (odporny na drgania) o zakresie 0-6 bar lub 0-10 bar z gwintem ¼”, z przyłączem dolnym/bocznym/tylnym. Manometr glicerynowy posiada zaworek zabezpieczający przed uszkodzeniem przez zbyt niską temperature podczas zimy.

Manometr różnicowy - służy do pomiaru różnicy cisnień przepływu wody. Jest niezbędny do monitorowania zanieczyszczenia filtra, pomiaru przepływu mediów płynnych oraz sterowania stacjami pompowymi.

Wakuometr (próżniomierz) – urządzenie, które wkazuje ciśnienie wzgledne, ale mniejsze od ciśnienia otoczenia, czyli podciśnienie.

Rotametr – jedno z najpopularniejszych urządzeń wykorzystywanych dla pomiarów przepływu cieczy. Przez rurę przepływa medium, które powoduje przemieszczenie się wskaźnika. Wskaźnik osiąga tzw. punkt równowagi sił – położenie, w którym równoważą się działające na niego siły. Wystepuja rotametry o nastepujących zakresach:

  • 25-150 l/h
  • 25-250 l/h
  • 50-500 l/h
  • 50-750 l/h
  • 100-1000 l/h
  • 100-1200 l/h
  • 200 – 2400 l/h
  • 200-2700 l/h