Rotametry

Rotametr – jedno z najpopularniejszych urządzeń wykorzystywanych dla pomiarów przepływu cieczy. Przez rurę przepływa medium, które powoduje przemieszczenie się wskaźnika. Wskaźnik osiąga tzw. punkt równowagi sił – położenie, w którym równoważą się działające na niego siły. Wystepuja rotametry o nastepujących zakresach:

  • 25-150 l/h
  • 25-250 l/h
  • 50-500 l/h
  • 50-750 l/h
  • 100-1000 l/h
  • 100-1200 l/h
  • 200 – 2400 l/h
  • 200-2700 l/h