Multisensor

Multisensor do odczytu zawartości wilgotności i temperatury w glebie.