Oferta, którą chcemy Państwu przedstawić jest szeroko zróżnicowana i bardzo bogata. Mamy nadzieję, iż przejrzystość propozycji w tym katalogu ułatwi Państwu odpowiedni dobór elementów w budowie instalacji nawodnieniowych.

Produkty oferowane przez naszą firmę cieszą się jak najlepszą opinią na świecie, a także i w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Linie kroplujące Azudrip Compact

Linie kroplujące Azudrip Linia kroplująca Azudrip charakteryzuje się:

RÓWNOMIERNOŚCIĄ wydatku wody z każdego kroplownika i odpornocią na zatykanie. Emitery mają szeroko i głęboko tłoczone kanaliki labiryntu oraz dwa wewnętrzne filterki. Emiter jest wtapiany wewnątrz przewodu w procesie produkcyjnym lini kroplującej.

WYSOKĄ WYTRZYMAŁOŚCIĄ ze względu na budowę i jakość użytych materiałów. Linia kroplująca gwarantuje najlepsze z możliwych wyników pod względem zmian ciśnienia, temperatury i właściwości mechanicznych (nacisku).

ODPORNOŚCIĄ na nacisk, pęknięcia, załamywanie, tarcie, chemikalia oraz działanie promieni UV.

WYSOKĄ JAKOŚCIĄ dzięki najnowszym technologiom produkcji, zgodnymi z normą ISO 9001.

Szeroki zakres stosowania linii AZUDRIP możliwy jest dzięki:
  • bogatej propozycji średnicy zewnętrznej linii kroplującej 12, 16, i 20 mm
  • wydajności kroplowników 1,6; 1,8; 2,2; 2,8; 4,0 l/ha
  • rozstawie kroplowników od 0,3 do 1,5 m

Charakterystyka / model Azudrip Compact 16 Azudrip Compact 20
1,6 l 2,2 l 4,0 l 2,2 l 4,0 l
przepływ nominalny (l/h) 1,6 2,2 4,0 2,2 3,4

AZUDRIP COMPACT - Dopuszczalna długość linii przy startowym ciśnieniu 1 bar
Model ΔQ% Odstępy między kroplownikami (m)
0,25 0,30 0,40 0,50 0,60 0,75 1,00 1,25 1,50
16
COMPACT
1,6 L 5 45 52 64 78 88 105 125 150 168
10 58 68 84 100 114 135 164 192 215
15 68 78 98 116 133 156 191 224 250
2,2 L 5 38 45 56 66 75 88 107 125 142
10 50 59 72 86 99 115 141 165 186
15 59 68 85 101 116 136 166 193 2191
4,0 L 5 27 30 39 45 52 61 75 87 98
10 35 40 50 59 68 80 98 114 130
15 40 47 59 70 80 94 115 133 153
16
COMPACT
2,2 L 5 54 64 80 94 107 126 153 179 203
10 73 84 105 124 142 166 202 237 268
15 85 98 122 148 165 190 237 275 315
3,4 L 5 43 50 62 73 86 98 120 142 166
10 55 64 80 95 110 128 155 182 206
15 64 75 93 110 127 149 182 213 241
Strony www dla sadowników