Oferta, którą chcemy Państwu przedstawić jest szeroko zróżnicowana i bardzo bogata. Mamy nadzieję, iż przejrzystość propozycji w tym katalogu ułatwi Państwu odpowiedni dobór elementów w budowie instalacji nawodnieniowych.

Produkty oferowane przez naszą firmę cieszą się jak najlepszą opinią na świecie, a także i w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Dozowniki Dosatron

Dozownik Dosatron Dozownik Dosatron jest urządzeniem podłączonym do sieci wodociągowej, a jego jedyną siłą napędzającą jest ciśnienie wody. Pod jego wpływem mechanizm zasysa preparat, dozuje żądaną ilość, a następnie miesza preparat z wodą. Otrzymany w ten sposób roztwór zostaje przesłany dalej.

Dozowana wartość preparatu jest zawsze proporcjonalna do ilości wody przepływającej przez dozownik, niezależnie od zmian natężenia przepływu wody lub jej ciśnienia w sieci.

Regulacji wartości dozowania dokonuje się, obracając pierścieniem nastawczym w taki sposób, aby jego górna krawędź pokrywałą się z żądaną wartością na skali pomiarowej. Ilość wtryskiwanego preparatu jest proporcjonalna do ilości wody wpływającej do urządzenia, np. ustawiając 1% = 1:100 = 1 jednostka objętości preparatu na 100 jednostek objętości wody.

Dostępne serie dozowników Dosatron

D25 - 2.5 m³

Dozowniki Dosatron d25

D3 - 3 m³

Dozowniki Dosatron d3

D45 - 4.5 m³

Dozowniki Dosatron d45

D8 - 8 m³

Dozowniki Dosatron d8

D20 - 20 m³

Dozowniki Dosatron d20

Budowa dozowników Dosatron:
Dozownik Dosatron
Strony www dla sadowników